fredag 27. september 2013

Viktig ny bok om demens!


Forfattere er Siv Henningstad og Halldor Hustadnes.
 
Hva er demens? Hvem får demens? Kom sykdommen i forkjøpet. Å leve med demens. Demens er den nye folkesykdommen. Her får du all informasjon du trenger om demens; hvordan unngå å få det, hvordan sykdommen arter seg, hva som er symptomene, hvordan leve med sykdommen, hva nyere forskning forteller, økonomiske aspekter og hvilke hjelpemidler, helsetilbud og rettigheter man har som dement og som pårørende til demente.
 
Denne teksten er hentet fra www.bokkilden.noDer koster boken kr 305,-, mens den i vanlig bokhandel koster kr.349,-.

Temaet demens er så viktig, at pengene fra TV-aksjonen på NRK i oktober, går til dette formålet. 
 
Noen av rådene som gis i boken går også på farger, og der har jeg gitt mitt bidrag.
 
Det er skremmende, men sant, at fler og fler får en demenssykdom, og mange blir rammet relativt tidlig i livet.
Jeg er derfor av den mening at denne boken er viktig for  oss alle. Les den nå og vær mer forberedt hvis noen av dine nærmeste, eller du selv, skulle få diagnosen!
Jeg regner med at boken er i salg fra neste uke.
 
Siv Henningstad har også en blogg om temaet:
 
En god høstferie ønskes av Tove!

onsdag 25. september 2013

Gjesteforelesning på Imageakademiet.
 
Jeg har flere ganger hatt forelesning på Imageakademiet i Oslo, og det har vært like hyggelig hver gang.
 
I år var det imidlertid blitt ett-års studie, og det var hele 35 elever i klassen.
Og for en klasse! For meg gikk dagene som en røyk, og etter tilbakemeldingene å dømme, syntes også elevene at dagene var spennende. Under ser du noen av dem opptatt med oppgaver.


I år hadde NCS Colour Centre og jeg tre dager tilsammen. Først hadde de en dag, hvor elevene fikk lære det viktige og nyttige NCS-systemet.
(Du kan forøvrig klikke deg inn fra bloggen og lese mer om NCS.)


Deretter hadde jeg en dag om temaet fargepsykologi og fargesymbolikk. Elevene brukte også arbeidsboken i Fargene forteller til kartlegging av sin personlighet, noe de syntes var veldig spennende.

Siste dagen var vi sammen, og de fikk en stor oppgave bassert både på NCS-systemet og fargepsykologien.
De ble delt inn i grupper på fire, og på slutten av dagen måtte de presentere og begrunne fargevalgene i oppgaven.

De var kjempeflinke!


Her ser du en av gruppene, som presenterer sin oppgave.
 
Både Therese fra NCS og jeg kommer gjerne tilbake.
Og vi hilser til hele klassen.
Hilsen Tovemandag 23. september 2013

Farger i Bergens Tidendes boligbilag i morgen

Fargesirkelen til NCS.
NCS systemet er det viktig å kjenne til når vi pusser opp!

Jeg har blitt orientert om at det i boligbilaget i Bergens Tidende i morgen, kommer et oppslag om interiør og farger.
Der er det også et intervju med meg.
 
Så får vi se da, om det ble bra, selv om det sikkert ikke blir så fargesprakende som trappen du ser under!
Hilsen Tove


Foto hentet fra www.pinterest.com/ifidotno.

fredag 20. september 2013

De ulike typer barn - når egenskaper fra flere personlighetstyper er nesten like sterke
 
I syv tidligere innlegg har jeg presentert dere for syv ulike typer barn, og sett på farger som de kan ha godt av å ha rundt seg.
 
Men - vi henter ikke egenskaper bare fra en mennesketype, vi kan ikke sette mennesker, ei heller barn, i bås!
Derfor vil jeg nå gi deg to enkle eksempler i hver gruppe, på hvordan barna innenfor gruppen vil forandre en del av sin personlighet dersom egenskaper fra andre grupper slår sterkt gjennom.
 
Men for å lære om dette mer i detalj, anbefaler jeg deg å fordype deg i boken Fargene forteller.


Illustrasjon hentet fra Fargene forteller.
(Se bort fra at grønne barn er oppført to ganger.)


Røde barn med sterke gule egenskaper i tillegg:
Viljen blir forsterket, men på en litt mer nyansert måte.
I tillegg til det fysiske, med fysiske aktiviteter og stor grad av uro og mangel på konsentrasjon,
kan gule egenskaper gi barnet mer lyst til å lese, gjøre skolearbeid og drive med mentale aktiviteter.

Røde barn med sterke grønne egenskaper i tillegg:
I de grønne egenskapene kommer følelsene sterkere inn i personligheten. 
Dette vil myke opp dette viljesterke, full-fart-barnet, og roe det litt ned, slik at det fysiske ikke tar helt overhånd. Grønne egenskaper vil også dempe det voldsomme temperamentet.

Oransje barn med sterke blå egenskaper i tillegg:
Oransje barn er følelsesdominerte, men med blå egenskaper høyt oppe i kartleggingen, vil viljen bli styrket. De blå egenskapene vil også stimulere til mer mental aktivitet og planlegging, og stimulere til å gjøre skolearbeid.

Oransje barn med sterke fiolette egenskaper i tillegg:
Oransje barn er aktive, følsomme og praktisk kreative. Med fiolette egenskaper høyt i kartet, vil viljen komme sterkere inn, men de kreative sidene ved barnet blir styrket voldsomt, og kan ta helt av.
Ideene popper opp og barnet må finne på noe hele tiden. Et meget utadvendt barn.

Kreative elever fra Imageakademiet.
Gule barn med sterke indigo egenskaper i tillegg:
De indigo egenskapene er følelsesdominerte, slik at det nå blir en balanse mellom vilje og følelser.
Men dette kan være vanskelige egenskaper å balansere. Mens gule egenskaper er objektivitet, detaljstyring og litt firkantet tankemønster, er de indigo det helt motsatte. Mens gule personer henter kunnskaper og lærdom fra vitenskap og bøker, er de indigo egenskapene visjonære, og hentes ofte gjennom en sterk intuisjon fra en indre verden. Dette vil bli forvirrende for barnet, som vil trekkes i ulike retninger. (Gult er vanskelig å lese, derfor skrives dette med sort.)

Gule barn med sterke blå egenskaper i tillegg:
Både gule og blå egenskaper er viljesdominerte, så dette blir et viljesdominert barn.
Egenskapene fra begge grupper er også mentale, så her får vi et skoleflinkt barn, som antagelig vil ta lange studier. Men de kan bli svært selvbevisste og litt nedlatende overfor andre barn som ikke er like skoleflinke.

Grønne barn med sterke oransje egenskaper i tillegg:
Her får vi et usedvanlig følelsesdominert og empatisk barn. De to mennesketypene er de mest empatiske og omsorgsfulle. De oransje egenskapene vil gjøre det grønne barnet mer utadvendt og aktivt, og det kan være bra, men å være så dominert av følelser kan være vanskelig.
Her kan man fornemme både empati og omsorg.

Grønne barn med sterke blå egenskaper i tillegg: Blå egenskaper forandrer det grønne barnet, slik at empatien ikke blir så sterk, viljen kommer inn i personligheten og det grønne barnet får mer selvtillit og pågangsmot. De mentale egenskapene styrkes, og det stille, grønne barnet våger nå kanskje å ta ordet i klassen.

Blå barn med sterke røde egenskaper i tillegg:
Dette blir et usedvanlig viljesterkt barn, både opptatt av fysiske og mentale aktiviteter. Et barn som kan overkjøre andre barn, ja også voksne. Det er ikke mye som kan stoppe dette barnet, og både foreldre og lærere får litt å bryne seg på! Her ligger lederegenskaper sterkt i kartet.

Blå barn med sterke oransje egenskaper i tillegg:
De oransje egenskapene vil mildne de strenge, viljesterke egenskapene, og det blå barnet blir litt mer kreativ, mykere og humoristisk. Men fremdeles vil du ha et barn med ambisjoner og store mentale evner, men med litt mykere kanter. Og det kan være bra.
Elever fra Valler vgs. som både er flinke i mentale og kreative fag.
Indigo barn med sterke grønne egenskaper i tillegg:
Dette blir et utrolig følsomt, innesluttet og lite aktivt barn. Barnet vil som regel trekke seg tilbake til rommet sitt, og har vanligvis få venner. Familien betyr mye, men urolige og fysiske søsken kan skremme disse engstelige og sensitive barna. Foreldrene bør aktivisere dem så mye som mulig.

Indigo barn med sterke fiolette egenskaper i tillegg:
Egenskapene fra begge disse gruppene er både intuitive og kreative, men mens de indigo egenskapene er følelsesdominert og innadvendte, er fiolette egenskaper viljesterke, og i de aller fleste tilfeller utadvendte. Disse barna vil ha interesse både for science fiction og alternativ filosofi.
De blir meget intuitive, og kan oppleve svært mye i sin egen fantasiverden. Meget spesielle barn.

Fiolette barn med sterke gule egenskaper i tillegg:
Egenskapene fra begge grupper er viljesdominerte, men det er vel det eneste som er likt. Mens fiolette barn er utadvendte, kreative, intuitive og urolige, representerer de gule egenskapene orden, kunnskap (hentet fra bøker og forskning) og objektivitet. Fiolette barn vil ha store fordeler ved å ha gule egenskaper høyt i sitt kart, da de kanskje kan få orden og struktur på alle tanker og ideer som hele tiden romsterer i hodet. 

Fiolette barn med sterke røde egenskaper i tillegg:
Igjen får vi et usedvanlig viljesterkt barn, men det blir vanskelig for barnet å helt vite hva det vil.
Med røde egenskaper vil det trekkes mot det fysiske, men egentlig er dette barnet mer kreativt, og opptatt av både filosofi, kunst og det åndelige og "alternative" aspektet ved livet. Dette er gså et barn som er vanskelig å holde styr på både for lærere og foreldre.Men uansett hvilke egenskaper barna har, er det viktig at de trives og er glade.
Men ikke glem at det som gleder et barn, vil et annet kanskje ikke like i det hele tatt!
 
Jeg håper du har lært mer om barn, enten du er forelder, besteforelder eller lærer. 
Kanskje får du lyst til å lære mer?
Jeg kommer gjerne og underviser.
Forøvrig kan du som sagt lese mer i Fargene forteller.
En god helg ønskes av Tove.

 


søndag 15. september 2013

Barn - interiør og farger - 7. innlegg
Fiolette barn

Dette handler om den syvende og siste typen barn.
Les de andre seks innleggene før du leser dette. Det første er datert 30. juli.

Hvis du lurer på hvordan jeg deler inn mennesketyper i syv ulike grupper, kan du lese Fargene forteller. Det er spennende lesning. Og som du forstår kaller jeg de ulike gruppene ved fargenavn.


Illustrasjon hentet fra Fargene forteller.
(Se bort fra at grønne barn er tegnet inn to ganger.)
 
Likevel er egenskaper, evner, reaksjons-, følelses- og handlingsmønstre grunnlaget for inndelingen.
Men vi skal heller ikke glemme at de ulike mennesketypene reagerer forskjellig på fargepåvirkning!

Fiolette barn
 
De fiolette barna kan nok ha en del fellestrekk med de indigo barna, men på andre områder er de veldig ulike. Der de indigo barna er innadvendte og tilbaketrukket, er de fiolette barna som regel utadvendte, karismatiske, iderike og elsker å være i rampelyset. De er meget viljesterke med store lederegenskaper, og både andre barn og voksne føler seg tiltrukket av disse barna.
De er mentalt kreative og er ofte kunstneriske på en eller annen måte, eller de klekker ut de forunderligste ideer.
Steiner-skolen kan også være et godt alternativ for disse barna.

Hvis de må beskjeftige seg med ting eller temaer som ikke interesserer dem, kan de raskt kjede seg enten det er på skolen eller hjemme. De kan være en håndfull både for foreldre og lærere. Men hvis de derimot finner noe av interesse, kan de bli helt oppslukt. De er fulle av energi, sterke og uavhengige og fulle av merkelige visjoner.

De er er interesserte i nesten alt, og som de indigo, er mange av dem også interesserte i filosofiske og åndelige temaer. Engler og andre overnaturlige temaer kan både for de fiolette og indigo barna virke svært så jordnære. Ja noen av de fiolette barna kan bli svært interessert i religion, og etterhvert sikte mot en prestegjerning, men det er et fåtall.

Ettersom de fiolette barna, på samme måte som den fiolette fargen er sammensatt av blått og rødt, kan deres personlighet enten strekke seg mot de blå, mentale egenskapene eller de fysiske røde.

Fiolette barn kan på mange måter virke eldre og klokere enn de egentlig er. På samme måte som de indigo barna, har de en indre visdom som gjør dem annerledes, og det må respekteres.

Men de har også en annen side som kan forskrekke foreldre og andre foresatt. Fra de er ganske små er de ofte seksuelt orientert og er opptatt av egne og andres kjønnsorganer. Som forelder må du ikke la barnet tro det er noe galt i dette, men forklare på en rolig måte hvordan de må oppføre seg. Selv små barn bør ha en truse eller badebukse på når de løper rundt på stranden.

På den negative siden ved  fiolette barn kan vi oppleve at de gaper over for mye, og at de bør begrense seg. men det er ikke enkelt når ideene hele tiden popper opp, og det aldri er ro i hodet.
De kan også overkjøre andre, både barn og voksne, med sin sterke personlighet og mange ideer.

Under indigo barn nevnte jeg at gule og blå foreldre kan ha vanskeligheter med å forstå og akseptere et indigo barn, og det samme er tilfelle med et fiolett barn, som har så mange forunderlige tanker og ideer, og som ikke bare tufter alt på vanlig kunnskap. Og er foreldrene grønne, kan de rolige, grønne menneskene bli helt utslitt av dette aktive, viljesterke og selvstendige barnet. Etterhvert vil kanskje det fiolette barnet nesten bli som foreldre for sine foreldre. På den annen side kan de rolige grønne voksne kunne ha en beroligende og dempende virkning på dem. Men enkelt er det ikke!

Når det gjelder farger på barnerom og klær, blir det ikke lett for foreldre å påvirke.
Dette er som sagt viljesterke barn, og de er intuitive. Derfor vil nok mange intuitivt føle hvilke farge de trenger. Det vil si, det var nok enklere tidligere, før mote og trend, i tillegg til reklame, fikk så stor påvirkningskraft at også de kan få problemer med å lytte til sin intuisjon.
Men du må så absolutt la de fiolette barna få være med å bestemme farger.
Men fargen på store flater bør være lys og ganske nøytral.

De gule og de blå mentale fargene vil være farger som de fiolette barna trenger.
Den gule fargen gir struktur og objektivitet, slik at barnet kanskje kan få bedre oversikt i hverdagen, mer struktur både på tanker, ideer og skolearbeid. Det er viktig for dette barnet. Men gult bør brukes lengst bort fra sengen, da gult er en vanskelig farge for mange å sove i. (Jeg skriver her med sort, da gult er vanskelig å lese.)

Den blå fargen kan roe hodet, og  gi det fiolette barnet bedre søvn. Den bør benyttes der barnet skal sove. Den blå fargen kan også påvirke barnet til bedre planlegging av hverdagen.

Grønt er også en beroligende farge, og ettersom de fiolette barna, på samme måte som de indigo også vil være opptatt av miljø, vil grønt tiltale dem, da grønt i vår kultur regnes som "miljøfargen".

Jeg vil avslutte denne serien med et innlegg senere i uken, der jeg tar for meg noen eksempler på hvordan de ulike barna vil endre personlighet hvis egenskaper fra andre grupper er svært sterkt representert i barnets kartlegging. Mer om kartlegging finner du i arbeidsboken som følger med Fargene forteller. Hilsen Tove


torsdag 12. september 2013

VG med oppslag om farger og interiør i morgen!
 
Der er også et lite intervju med meg.
 
Vi får kjøpe VG for å lese hele oppslaget!
 
Hilsen Tove
 
Bildet er fra TV-huset til NRK.
 

onsdag 11. september 2013

Barn - interiør og farger - 6. innlegg
Indigo barn
 
Hvis dette er det første  innlegget du leser om de syv typene av barn, ber jeg deg starte på det første innlegget datert 30. juli. Det handler om røde barn.
Da får du en bedre forståelse av hva dette handler om, og du kan sammenligne de ulike typer barn.
 
Illustrasjon hentet fra Fargene forteller.
(Se bort fra at grønne barn er satt inn to ganger.)
 
Selvsagt er det som regel vanskelig å skjelne de ulike personlighetene blant de minste barna.
Likevel er det noe ved de ulike egenskapene som kan gi deg en pekepinn.
 
Indigo barn
 
I flere år har "den alternative verden" snakket om de "nye barna" som nå kommer, og som det blir stadig flere av. De beskriver disse barna som intuitive, og med en indre viten, som gjør dem annerledes enn andre barn.

Det de beskriver er faktisk de indigo barna. De er så ulike de blå barna, som jeg beskrev i det forrige innlegget om barn, som det er mulig å bli. Der de blå er viljesdominerte, målrettede, ambisiøse og selvsikre, er de indigo barna det motsatte. De er følelsesdominerte, innadvendte og tilbaketrukne. 

De har som regel få venner, og lever i sitt eget hode, i sin egen verden, og kan glemme alt rundt seg. Fysiske aktiviteter er de lite eller overhode ikke interesserte i. En tur i skogen kan imidlertid være fint, for der kan de gå i fred og ro og studere naturens mange ansikter. Men løpeturer, skiturer og annen form for sport, er ikke deres "greie".

Indigo barn passer på mange måter ikke inn i vår vanlige skole. Det som står i skolebøkene, eller det læreren sier tar de ikke uten videre for å være riktig. De mener at det finnes fler enn èn sannhet, og de er opptatt av å finne ut hva som ligger bak. Steiner-skolen kan være et godt alternativ for disse barna. Der kan de finne likesinnede, og kanskje finne venner, men indigo mennesker har som regel ikke mange venner. De trekker seg gjerne tilbake til ensomhet, og trives i sitt eget selskap. De er både intuitive og meditative, og når de trekker seg inn i seg selv og bort fra vår fysiske verden, kan du ofte se det på øynene deres, som blir fjerne og ufokuserte. 

De indigo barna og de unge er sjelden interessert i vanlige studier, og de tenker ikke på lederjobber eller jobber i næringslivet, og som voksne finner vi dem sjelden der. Penger betyr ikke noe for dem.
Du finner dem i stedet ofte innenfor miljøorganisasjoner, dyrevern, blant dem som kjemper for urett og for de fattige i verden. Da kan de faktisk bli både modige og handlekraftige.

De har imidlertid store mentale evner og en usedvanlig god hukommelse i tillegg til sterkt utviklede forestillingsevner. På en måte er fantacy- og sciencefiction deres verden.

Meditasjon og yoga er midt i blinken, men det er utrolig viktig at foreldrene er på vakt, slik at barnet også blir deltager i vår fysiske verden. Dersom barnets tegninger alltid går i svart, barnet unngår farger og i tillegg sitter ensom på rommet sitt, og ikke har venner, er det fare på ferde. For her kan den negative siden finnes, nemlig at de indigo menneskene kan gå inn i dype depresjoner.
Og en annen viktig ting - hvis foreldrene tilhører den gule eller blå mennesketypen, som basserer sin viten på forskning, som kan "bevise sannheten", vil de aldri kunne forstå dette barnet som henter sin viten fra andre verdener. Det indigo barnet vil heller ikke ta det foreldrene sier for god fisk. De vil derfor aldri kunne forstå hverandre, men må bare lære å akseptere hverandre!
 
Fargeuttak er ekstra vanskelig  når det gjelder indigo barn. Mennesker fra den indigo mennesketypen kan nemlig bli syke av, for dem, feil farger. Hva jeg mener med det? Les boken Fargene forteller, så vil du forstå at fargene har ulike egenskaper, og at de også virker ulikt på de forskjellige mennesketypene. De indigo er meget sensitive!
 
Når det gjelder klær og barnerom, må foreldrene gå forsiktig frem.
Kanskje vil barnet/ungdommen helst ha sort, fiolett eller indigo, eller kanskje mørk grått, mens de så absolutt kan trenge klare, gode farger. Her må det bli et kompromiss.
På barnerommet bør veggene få en lys, nøytral farge. Så må dere sammen velge tilleggsfarger.
Egentlig vil de trenge rødt for å jorde seg , men den røde, fysiske fargen er skremmende for de indigo.
 
Oransje/fersken. Når ikke rødt kan velges, vil jeg anbefale en lysere ferskenfarge, som er en blanding av oransje og litt rødt, men som er mykere og mildere i uttrykket. Oransje er også livsgledens farge, og et indigo barn vil trenge denne fargen for å fremme litt glede og humor, og kanskje litt fysisk aktivitet. Her er det nok alvor!  Men jeg tror ikke det indigo barnet vil ha mye av denne fargen, men her er det viktig at du forklarer grunnen, ikke bare trumfe dette gjennom.
 
Men ettersom også den oransje (fersken) er en følelsesdominert farge, vil de indigo trenge en farge som er viljesdominert, og da kan gult være et godt valg. (Jeg skriver ikke med gult, da det er vanskelig å lese.)
Den gule fargen vil også skjerpe intellektet, slik at barnet kanskje kan bli litt mer interessert i vanlig skolearbeid og bøker som fokuserer på mer "vanlig kunnskap og lærdom".
 
Nå er det bare fiolette barn igjen å omtale. Har du gjenkjent barn du kjenner så langt?
 
Dersom dere gjenkjenner indigo barn i deres familie eller omgangskrets, og dere har spørsmål, så lover jeg å svare hvis dere legger inn en kommentar. Dette er viktig! Tove
 
 
 


søndag 8. september 2013

Erna Solberg - Hvilken mennesketype er hun?
 
Jeg sa i mitt forrige innlegg at jeg skulle skrive om Indigo barn i dag.
Etter å ha sett en presentasjon av Erna Solberg på TV2 nå i ettermiddag, ombestemte jeg meg.
 
Kanskje er det viktigere å presentere den personligheten jeg tror vår fremtidige statsminister er, ut fra den kartleggingen jeg benytter.

Foto hentet fra Høyres nettsider.
Jeg deler mennesker inn i syv grupper, som kalles røde, oransje, gule, grønne, blå, indigo og fiolette.
Inndelingen er bassert på egenskaper, evner, handlings- og reaksjonmønstre etc.
Men ingen har egenskaper bare fra en gruppe, derfor er sammensetningen viktig.
 
I min bok Fargene forteller, følger det med en arbeidsbok, som benyttes til en nøyaktig kartlegging.
 
Etter å ha sett det halvtimes lange programmet om Erna, både sammen med familien, ute hos velgerne og i intervju, der hun også fortalte om sine reaksjoner og evner, tror jeg faktisk at 
 
Erna er en kombinasjon av
 
BLÅ og ORANSJE egenskaper.
 
At hun har blå egenskaper på topp burde ikke forundre noen, ettersom hun er leder av et konservativt parti. Likevel kunne hun også hatt andre egenskaper på topp.
 
Hva kjennetegner disse egenskapene?
Hun har ordet i sin makt, og forteller selv at hun tidlig likte å delta i de voksnes samtaler og stilte spørsmål. Hvis du ser på det forrige innlegget, der jeg beskriver blå barn, ser du at det er et godt kjennetegn.
Hun er også flink til å planlegge, og hun sa selv at dersom hun vinner valget i morgen, vil hun antagelig i sitt hode allerede straks begynne å planlegge for det som skal skje videre.
De blå menneskene er de beste til å planlegge.
Hun ser også ut til å være en rolig og veloverveid person.


Foto funnet po nettet.
 
Men i programmet så vi på hjemmebane, også andre helt annerledes egenskaper enn de vi finner i den blå personligheten.
Vi hørte at Erna var glad i å lage mat, men hun var ikke like glad  i å rydde!
I tillegg er Erna faktisk også glad i fysiske aktiviteter når de er morsomme. Og alle disse egenskapene ligger i den oransje personligheten.
I tillegg virker det også som om Erna har litt humor, selv om vi ikke ser den ofte.
Men blikket vi ser på bildet over er ganske så skøyeraktig.
 
Selvsagt blir ikke dette en seriøs kartlegging, jeg kjenner ikke Erna Solberg, så den må basseres på det jeg har sett av henne på TV.
Det skal bli spennende å følge henne videre, og etterhvert se hvor god hun er til å samarbeide.
 
Jeg ønsker henne et godt valg!
Tove

onsdag 4. september 2013

Barn - interiør og farger -  5. innlegg. 
Blå barn
 
Jeg ber deg nok en gang først å lese om "røde barn" i det første innlegget fra 30. juli.
Så tar du de andre innleggene i tur og orden.
 
Som tidligere skrevet deler jeg mennesker, også barn, inn i syv mennesketyper, og i disse innleggene markerer jeg barna med en blomst i den aktuelle fargen. 

Illustrasjon hentet fra Fargene forteller.
(Her er riktignok grønne barn ført opp to ganger,
men det kan du se bort fra.)
 
Det er vanskeligst å gjenkjenne små barn, noe jeg har nevnt tidligere, ettersom alle deres spesielle evner og egenskaper ennå ikke er kommet til syne. Det blir enklere etterhvert som de vokser til og blir eldre. Noen egenskaper vil også styrke seg, mens andre kanskje trer mer tilbake.
 
Blå barn

Blå barn er de tredje i rekken som er viljesdominerte. Det samme er røde og gule barn, men den sterke viljen til disse barna uttrykkes på ulike måter.
De er også lik de gule på en annen måte, da begge typer barn er "mentale" barn, i motsetning til røde barn, som er fysiske.
 
Dette er som regel meget intelligente og lærevillige barn, som tidlig lærer seg å snakke, og fra tidlig alder har ordet i sin makt. De kan ordlegge seg på en "voksen" måte, og kan derfor virke veslevoksne. De trives i selskap med voksne, og lytter til deres samtaler, og bryter gjerne  inn både med egne kommentarer og spørsmål. De blå barna er vitebegjærlige og nysgjerrige, og her ligner de også de gule. Både de gule og blå regnes som "de skoleflinke" barna, og de velger som regel etterhvert lange studier. 
På grunn av sin evne til å lære språk, velger de blå ofte å studere i utlandet.

Blant blå barn finner vi mange viljesterke lederemner, og det er mange eksempler på blå ledere både i Norge og ellers i verden. Og de blå barna vet ofte tidlig hva de ønsker å studere, og veien de vil gå, og legger planer fremover for at det de ønsker skal bli til virkelighet.

De er mest interessert i mentale aktiviteter. En god hobby vil være sjakk. Fysisk aktivitet er som regel ikke like interessant for disse barna.

Det kan være vanskelig for mange foreldre å takle et blått barn hvis de ikke selv er viljesterke. Grønne, oransje og indigo foreldre vil kunne ha problemer med å hanskes med dette viljessterke og litt "kalde" barnet. For når det gjelder empati, er blå mennesker de som har minst av denne egenskapen, og det kan fremkomme også hos de blå barna.

Og som tidligere skrevet har vi alle både en positiv og en negativ side i vår personlighet! 

På den negative siden for de blå kan vi finne manglende empati og liten forståelse for følelsesdominerte klassekamerater og andre, både blant familie og i omgangskretsen forøvrig, og de kan sette til side følelser for å nå sine mål. Da kan de også tråkke på andre. Og kommer de i konflikt med røde barn eller voksne, vil vi lett kunne oppdage forskjellen i reaksjonsmønstre. Der de røde kan bli rasende, bruke høy stemme og utskjelling, og noen ganger gå til fysisk angrep, vil den blå personen bli iskald, bruke ordet som våpen, et våpen som kan skade like mye som fysisk vold. Men dette vil du som regel ikke se før det blå barnet blir eldre.

Når det gjelder fargene på barnerommet, og selvsagt også farger i andre sammenhenger, som på klær, vil jeg spesielt fremheve oransje som viktig. Og kanskje også fiolett.

Oransje er en svært viktig farge for et bått barn, og selvsagt også for voksne i denne gruppen.
Oransje er en følelsesdominert, fysisk og praktisk kreativ farge. Den kan derfor styrke det blå barnets empati, og også påvirke det blå barnet til fysisk aktivitet. De blå er som sagt ikke så interesserte i fysisk aktivitet. Men de er så kloke at de etterhvert forstår at dette er viktig, men de er ikke spesielt interesserte, kanskje med unntak av golf, som passer for de blå.
Den oransje fargen fremmer også humor og praktisk kreativitet, noe de blå også kan trenge å styrke.

Fiolett kan styrke et bått barns mer kreative sider, og få det til å tenke mer kreativt og visjonært. De blå kan bli litt vel konservative, uten evne til å tenke nytt, selv om de er intelligente.
Men ikke glem å lese min advarsel om fiolett i tidligere innlegg! Små barn skal nemlig ikke ha mye fiolett.

I mitt forrige innlegg om barn den 19. august, ba jeg de av dere som hadde lagt inn kommentar om å ha tålmodighet med meg, da jeg ikke fikk lagt inn kommentaren fra en fremmed maskin. Hvorfor vet jeg ikke.
Nå er imidlertid kommentarene publisert, og jeg har svart på dem. Og fra nå vil svar komme umiddelbart.
 
Da er det to typer barn igjen å omtale - de indigo og de fiolette barna.
Det første av disse innleggene vil antagelig bli lagt ut på søndag.
 
Håper at du fremdeles henger med, og ikke glemmer at barna må få være med å velge farger!
Hilsen Tove
søndag 1. september 2013

Magasinet Bonytt nr.10/2013.
 
Mye spennende om farger og interiør i dette nummeret.
 
På sidene 134- 136 er det også intervju og råd fra meg. Det er bare å lese!
 
På side 136 er det også et lite intervju med fargedesigner Grete Smedal. Hun sier at hun ikke er tilhenger av mine "fargeteser", men det vet jeg fra mange år tilbake. Jeg har truffet henne flere ganger, og hun er en veldig hyggelig dame. Men hvorfor  hun stritter så i mot fargepsykologien vet jeg ikke. For hun sier helt klart at hun ikke er i tvil om at fargene påvirker oss.
 
For hun mener nemlig at vi mer burde tenke på rommenes ønskede funksjon enn mote og trend, og hun sier at: "Ved å stille noen enkle spørsmål, kan fokus kanskje flyttes litt fra trend og motetenkningen til mer personlige vurderinger". Det samme sier jeg!


Foto hentet fra Nordsjös billedbank.
Jeg er helt enig med Grete Smedal i de fleste av hennes tips om fargesetting. Du burde absolutt lese det hun sier. Men jeg kan ikke forstå hvorfor hun er uenig i det jeg sier om fargepsykologi, når hun selv sier at: " Til syvende og sist er kriteriet for god fargesetting at du og din familie finner frem til et sett med farger som dere kan trives med. Husk at det er dere som skal bo der, ikke naboen, interiørarkitekten, betjeningen hos fargehandleren eller trendekspertene."

Det er nemlig nettopp det samme jeg alltid sier. Den eneste forskjellen er at jeg i tillegg forteller mer om de ulike fargenes egenskaper og hvordan de ulike mennesketypene reagerer ulikt på fargene.

Og etter å ha sett disse bildene, vil jeg nok tro at du er enig med
Foto Henriette Berg-Thomassen, ifi.no.
meg når jeg sier at at blått rom påvirker oss på en helt annen måte enn et rødt rom.

Og dersom du leser mitt forrige innlegg om hvordan farger og lys
påvirker alt levende, og der jeg gir eksempler fra blant annet fotografen John Otts eksperimenter, og eksempler fra boken til lys- og fargeekspert Karl Ryberg, så vil alle forstå at de ulike fargene, eller bølgelengdene (for farger er jo bølgelengder av lys), påvirker oss på ulike måter. Her er det ikke lenger noen tvil!

Du bør kjøpe dette nummeret av Bonytt, her er det mye spennende lesestoff!

Neste innlegg vil handle om "blå barn" i serien om de ulike typer barn.
Hilsen Tove.