mandag 26. august 2013

Nå venter du kanskje på 5. innlegg om barn?
 
Det kommer i neste uke.
Til nå har jeg skrevet om røde, oransje, gule og grønne barn.
Da gjenstår blå, indigo og fiolette barn.
Klart jeg skal skrive om alle. Har du gjenkjent noen barn du kjenner så langt?

I dag vil jeg bare gi deg noen godbiter fra Karl Ryberg sin bok, som jeg nå leser -                 Living Light On the Origin of Colour, og eksempler fra min egen bok.
 
Jeg deltok på seminar med Karl i våres, og har også vært på flere seminar med Karl opp gjennom årene. Han er ekspert på lys og farger, og en av hans slektninger, Niels Ryberg Finsen (1860-1904), (tror det var broren til hans bestefar), fikk faktisk Nobelprisen i medisin i 1903 for sitt arbeid med bruk av lys og farger ved behandling av visse kroniske sykdommer.

Karl skriver i boken blant annet at det ikke bare var C-vitamin sjøfolk i gamle dager manglet når de var lenge på havet og fikk sjørbuk. De fikk heller ikke nok variert lys. Vi trenger nemlig lys i ulike bølgelengder til de fleste av kroppens funksjoner.

Visste du at å kle seg i gult en sommerdag tiltrekker fluer og andre insekte? Dette ble i tidligere tider ansett å være så skremmende, at de assosierte gult med ondskap, ja til og med at djevelen lå bak fenomenet.
Også grønt ble i sin tid assosiert med djevelen.

Jeg har sett at en gul duk på bordet ute om sommeren også tiltrekker seg masse insekter. Prøv selv og se!

Karl skriver blant annet om fotografen John Ott, som i mange år filmet for Walt Disney.
Jeg skriver også om ham i min bok Fargene forteller. Ott oppdaget gjennom sine eksperimenter med farget lys at lyset blant annet kunne forskyve planters blomstringstider.
Drivhusindustrien kan faktisk takke John Ott for mange av hans observasjoner, som har dannet mye av grunnlaget for denne industrien.
 
Jeg kan gi deg et eksempel på et av forsøkene til Ott:
Sennepsfrø og karse som ble bestrålt med grønt lys ga svake planter.
Blått lys resulterte i langsom vekst, men det ga vakre, godt utviklede planter med søt smak.
Bestråling med rødt lys ga planter med korte, små blader, og smaken ble bitter.

Visste du at fett harskner raskest i blått lys og UV lys, mens brunt beskytte?. Jeg husker enda de gamle, brune melkeflaskene, men jeg visste ikke den gang hvorfor de valgte brune flasker.

Hva betyr dette? Lys og farger har stor betydning for alt levende. Med kunstig lys kan vi forandre atferd og utvikling både hos dyr, fisk, fugler og planter, og lys og farger er helt vesentlig for vår egen helse og trivsel!
Hilsen Tove  

mandag 19. august 2013

Barn -  interiør og farger - 4. innlegg.
 
Grønne barn
 
Illustrasjon fra Fargene forteller
I dette innlegget vil jeg skrive om den 4. type barn. Jeg anbefaler deg å lese de tre første innleggene om dette temaet før du fortsetter. Hvis du ikke gjør det, vil dette kunne bli forvirrende, da du trenger litt av den informasjonen jeg har skrevet om i de tre forrige innleggene.

Grønne barn

Grønne barn er følelsesdominerte barn, lik de oransje barna.
Men der de oransje er urolige, kreative og fysiske, er de grønne barna rolige og forsiktige. Men disse to mennesketypene er de mest empatiske.

De grønne barna liker seg godt hjemme, og familien er svært viktig for dem. De velger ofte venner som også er av det rolige slaget, og de kan faktisk bli vel tiltaksløse dersom de ikke finner en hobby som tiltaler dem.

Og en slik hobby kan være å få et dyr. En hund vil for et grønt barn være helt topp. Ikke en stor hund, som krever og ønsker mye mosjon og aktivitet, men en kosehund med myk pels. Det grønne barnet vil gi kjeledyret mer enn nok kjærlighet, lufte hunden og huske alt av mat og stell. En katt kan også være et alternativ.
Dyrebeskyttelsen vil være en forening som passer for disse barna.

De grønne jentene elsker som regel håndarbeid, som strikking og sying, og også de grønne guttene liker å pusle med rolige sysler.

De fleste liker også å stelle med blomster, og hagearbeid passer dem bra. Å så frø og følge veksten frem til planter som kan plantes ut, er helt topp. De har ofte "grønne fingre".

Men alle mennesketyper har, som jeg har skrevet tidligere, både en positiv og en mer negativ side.
Når det gjelder de grønne barna, kan det på den negative siden sies at de kanskje er for forsiktige og redde. I barnehagen og på skolen kan de grønne bli redde for de uforsiktige og voldsomme røde barna, og trekke seg unna, selv om de røde ikke mener noe galt med sin væremåte.
De grønne kan bli for tilbakeholdne, ikke våge å stikke seg frem på noen måte, eller ta initiativ.

Når det gjelder fargene på barnerommet, og selvsagt i andre sammenheng, som på klær, kan de grønne trenge litt rødt og også noe oransje. Kanskje kan også litt fiolett være av det gode, men bare litt! Se advarselen om fiolett i det forrige innlegget.

Rødt og oransje har jeg skrevet om før. Grunnen til at jeg anbefaler disse fysiske fargene for de grønne barna, er at det kan bli litt mye stillesitting. De må også ut og røre seg!
Men rødt er også viktig for å gi de grønne barna litt mer mot og vilje, da rødt i motsetning til grønt, er en viljesdominert farge.
Men som sagt tidligere, disse fargene er ikke gode sovefarger. Derfor bør de hentes inn i rommet gjennom fargeklatter som puter, bilder og andre pyntegjenstander, som ikke plasseres i soveområdet av rommet, men i aktivitetsdelen.

Fiolett - se forrige innlegg. Den fiolette fargen kan inspirere de grønne barna til å bli litt mer kreative, og kanskje velge sysler og hobbyer de ikke har tenkt på før. Dessuten er også fiolett en viljesdominert farge. Men ikke glem å se min advarsel i forrige innlegg!

Nok en gang - lykke til med fargeuttak. Men husk at barna må få være med å velge!

Jeg sa i forrige innlegg at jeg vil svare deg på kommentarer. Nå ser jeg at jeg ikke får lagt ut kommentarene når jeg skriver fra en fremmed maskin, slik jeg nå gjør. Men i slutten av neste uke vil jeg legge ut de kommentarene jeg har mottatt, og svare på alle.
Jeg håper dere vil ha tålmodighet med meg!
Hilsen Tove


tirsdag 13. august 2013

Barn -interiør og farger - 3. innlegg.
 
Gule barn

Før du leser videre, anbefaler jeg deg først å lese om røde og oransje barn i de to forrige innleggene.

Illustrasjon hentet fra Fargene forteller.


Jeg gjentar for sikkerhets skyld at vi har syv hovedtyper av mennesker, også av barn, og nå er jeg kommet til gruppe nummer tre.

Har du lest Fargene forteller, så vet du at ingen bare har egenskaper fra en av gruppene, og det er flott, for vi kan ikke sette mennesker i "bås"! Men de fleste henter flest egenskaper fra sin "hovedgruppe", og de egenskapene vil som regel være de mest gjenkjennelige i personligheten. Men noen ganger vil egenskaper fra flere grupper være nesten likestilte, og da blir det vanskeligere å gjenkjenne barnet.
Når jeg har gjennomgått alle de syv typer barn, vil jeg gi deg noen eksempler som viser hvordan egenskaper fra andre gruppern kan forandre personligheten.
 
Som jeg sa i det første innlegget - barn er som vakre blomster, derfor lar jeg blomster i ulike farger symbolisere barna i disse innleggene.

Gule barn

Gule barn er totalt ulik de røde og oransje barna.
Riktignok er de viljesdominerte, slik de røde barna er, men dette er mentale barn som higer etter kunnskap. De blir som regel betegnet som intelligente og skoleflinke.

I stedet for å ønske seg ut på fotballbanen, håndballbanen eller ut i skiløypa, vil de gule barna lese en bok, eller slik samfunnet vårt etterhvert er blitt digitalisert, hente lærdom på nettet. Men de gule barna elsker å bli lest for som små, og bøker vil som regel alltid være en del av deres liv, og de går ofte på biblioteket. Mentale aktiviteter er deres "greie". De lærer fort, har god hukommelse og er kunnskapstørstige og vitebegjærlige.

Gule barn er som sagt viljesdominert, men det viser seg sjelden i form av utagerende temperament eller sinne.De er som regel snille og vennlige. Men de gule ønsker kontroll over alt, og de kan bli svært opptatt av detaljer.

Vi har alle to sider - en "smørside" og en side der de mindre positive egenskapene ligger lagret. Blant de gule barnas mindre heldige egenskaper, kan være å smiske. De kan bli vel ambisiøse, og ønsker å være den flinkeste i klassen. Da kan de prøve å innynde seg hos lærere og andre voksne. Hvis de i tillegg blir sladrete og se ned på de barna som ikke er like flinke som dem, må lærer og foreldre sette dem på plass. Det er viktig!

En stor styrke hos de gule er deres evne til å systematisere ting. Og både voksne og barn i denne gruppen blir ofte samlere, ja de kan lide av samlemani. Gule barn kan samle på alt fra frimerker, samlekort og servietter, til utklipp av ulike slag, og de har orden og systemer for alt.

Når det gjelder farger på barnerommet, vil jeg kanskje si at litt av de fysiske fargene kan være viktige. De gule barna bør også komme seg ut og røre på seg, ikke bare sitte inne!

Rødt og oransje er de fysiske fargene. De påvirker oss fysisk, og sier: "ut og lek, ut og tren, ut og gå en tur i skogen"! Men det må ikke være mye av disse fargene på barnerommet. Her må vi tenke mindre "fargeklatter", og da ikke nær den delen av rommet der barnet skal sove.

Fiolett er også en farge som  gule mennesker trenger, men når det gjelder små barn må de få denne fargen i små doser. Goethe hevdet at "fiolett er en farge for modne sinn". Fiolett gir inspirasjon og kreativitet, og evnen til å tenke utenfor det som er opplest og vedtatt. Og det trenger de gule!

Da ønsker jeg igjen lykke til med fargevalget! Still gjerne spørsmål i kommentarfeltet. Jeg lover å svare, selv om det i august ikke alltid vil skje samme dag. 
Hilsen Tove

onsdag 7. august 2013

Barn, interiør og farger - 2. innlegg.
 
Oransje barn

Se forrige innlegg om røde barn før du leser dette. Da får du en større forståelse.
 

Illustrasjon hentet fra Fargene forteller.

I dette innlegget vil jeg ta for meg de Oransje barna, og fortelle litt om dem.

Oransje barn:


Oransje barn er også fysiske barn slik de røde barna er, men de er mye mer følsomme. De røde er usedvanlig viljesterke, mens de oransje barna er følelsesdominerte og empatiske.
Men de har mye av den samme uroen i kroppen som de røde barna, og de samme problemer med å sitte stille og høre etter, enten det er i barnehage eller skole.
Men de oransje barna er så mye mer lydhøre for andres behov og vil gjerne gjøre alle til lags, både andre barn og voksne

De oransje barna vil også trives i en naturbarnehage, men er ikke like uvøren og vågal som de røde barna. Men å bruke kroppen er viktig. Dans liker de godt, og musikk og dans kan bli noe de har glede av hele livet.
De oransje er som regel sjarmerende humørspredere, og kan finne på de rareste ting. De er praktisk kreative, og liker å forme ting, tegne, male, strikke etc.

Når det gjelder fargevalg på barnerommet, vil nok grønt og blått også være gode farger for de oransje.

Blått er nok den beste av de to, da den stimulerer mentalt. Et fysisk barn trenger mental stimulering.
Blått styrker også kommunikasjon skriftlig og muntlig, og evnen til også å bruke mentale egenskaper.
I tillegg er blått viljesdominert, og det kan oransje barn trenge. Samtidig er blått en beroligende farge, og dette barnet trenger så absolutt litt ro både i sjel og sinn.

Grønt skal man være mer forsiktig med, da den er følelsesdominert.Og ettersom det oransje barnet er så følsomt, trenger det ikke å styrke denne siden av personligheten. Likevel kan litt grønt være godt for dette urolige barnet, da grønt roer ned. Som nevnt under røde barn i 1. innlegg, er både grønt og blått gode sovefarger.

Ikke glem at barnet bør få være med å velge farger, selv om du så absolutt må veilede!
 
Lykke til! Hilsen Tove