onsdag 30. mars 2016


Verdighetskonferansen 2016
Lørdag 9. april kl. 13.00
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.


Det blir flere foredrag av spennende foredragsholdere, som både er for og imot selvbestemt dødshjelp.

Senter for medisinsk etikk og Norges handelshøyskole skal over flere år undersøke folks holdninger til diverse bioetiske spørsmål, deriblant selvbestemt dødshjelp.
Dr. med Morten Magelsen presenterer resultatene fra den første undersøkelsen i 2015, som viser at det fortsatt er et godt flertall i Norge for å tillate assistert selvbestemt dødshjelp. 
Tallenes tale er klare!

Vi vil også dele ut Christian Sandsdalenprisen 2016, til en eller flere, som gjennom media eller på annen måte, i særlig grad har bidratt i arbeidet for lovbestemt rett til verdig død i Norge.

Det blir debatt, hvor foredragsholderne, og tidligere prisvinner, Anne-Kat Hærland, vil delta.

For mer informasjon om konferansen, kan du gå inn på www.livstestament.org, på Facebook,
eller du kan ringe 991 26 980.

Du er hjertelig velkommen til en spennende ettermiddag!

Hilsen fra Tove (Styremedlem i Foreningen RVD.)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar