søndag 22. mai 2011

Kjente personer i mediebildet - ulike mennesketyper

Disse syv eksempler på ulike mennesketyper ,er hentet fra
boken min Fargene forteller.

I de siste dagene har pressen fokusert mye på to personer - Dronning Elizabeth og Det Internasjonale Pengefondets nå avgåtte leder, Dominique Strauss-Kahn.

Fargene forteller beskriver jeg syv ulike mennesketyper, deres egenskaper, evner, væremåter, reaksjons-, handlings- og følelsesmønstre, på godt og vondt. For, som jeg alltid sier når jeg holder kurs og foredrag, vi har både en solside og en skyggeside.
Fargenes egenskaper henger sammen med de ulike mennesketypene, og systemet jeg benytter i min undervisning er hentet fra de gamle egypternes mange tusen år gamle fargevitenskapelige system, basert på loven om "samspillet mellom menneskets syvfoldige natur og den syvfoldige inndelingen av solspekteret".
Det er mange som har benyttet fargene til å beskrive mennesker, og dele dem inn i fargegrupper - noen i fire, andre i hele femten.
Uansett metode er det viktig ikke å sette mennesker i båser. Vi er alle sammensatte personligheter, og i min kartleggingsmetode, vil de fleste kunne gjenkjenne seg i mer enn én gruppe, ofte i både to og tre.

Synes du metoden høres litt "alternativ" og useriøs ut, vil jeg be deg ta en kartlegging ved å bruke  Arbeidsboken som følger med  boken Fargene forteller. Da vil du se hvor godt systemet fungerer. Jeg benytter det både i næringslivet og på skoler. Morsomt er det også!


Så til de to personene jeg viser til i starten av denne artikkelen. Hvilke personligheter tilhører de? Dette er spennende personer som vi langt fra vet alt om, og som jeg gjerne skulle kartlagt. Jeg tror begge henter identitet fra svært motsetningsfylte grupper.
La oss ta Dronning Elizabeth først: Hun er kjent for å være svært reservert og kald, og har fått kritikk for ikke å nærme seg sitt folk. Hun forsto det først i forbinnelse med Prinsesse Dianas død, (hvis ikke det var hennes rådgivere som forsto det?) Mange har vel ment at hun har lite empati. Det hevdes også at hun skriver sine viktigste taler selv, og begge disse sidene ved hennes personlighet tilsier at det er vilje og mentale ferdigheter som er hennes sterkeste sider. I mitt system, egenskaper fra den gule og blå gruppen, som begge er viljesdominerte, og som representerer det mentale.
Men så har vi noen ganger fått se henne i en helt annen setting, sammen med hennes hunder og hester. Da virker hun straks mykere og mer avslappet. Dessuten - Dronningen er meget glad i farger! Kan det være egenskaper fra den oransje gruppen som kommer til syne, egenskaper som kanskje er blitt undertrykket helt fra hun var barn? Jeg tror det. Her ligger nemlig egenskaper som følelser, og ikke minst, glede over farger både i naturen og omgivelsene forøvrig.
Hva så med Dominique Strauss-Kahn?: Han har vi sett mindre til i mediebildet tidligere, i et hvertfall i Norge. Det vi vet, er at han jobber innenfor økonomi, og er leder på et høyt plan. Det indikerer at han har blått som sin hovedgruppe. Men det er ikke i den gruppen seksuell appetitt hentes fra. Her er det egenskaper enten fra rødt eller fiolett, eller begge, som stikker hodet frem. I begge gruppene er sex svært viktig. Sex er i utgangspunktet positivt, men når noen med makt forgriper seg, er det på den negative siden vi finner egenskapene. Jeg har også tenkt at det kanskje ikke er sex i seg selv som er viktig her, men det å vise sin makt, det å dominere. I så fall er det de iskalde, negative sidene ved blått som kommer til syne.

Da har du fått et lite innblikk i mennesketyper. Hvordan dette henger sammen med farger, kommer jeg tilbake til.
Tove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar