søndag 15. september 2013

Barn - interiør og farger - 7. innlegg
Fiolette barn

Dette handler om den syvende og siste typen barn.
Les de andre seks innleggene før du leser dette. Det første er datert 30. juli.

Hvis du lurer på hvordan jeg deler inn mennesketyper i syv ulike grupper, kan du lese Fargene forteller. Det er spennende lesning. Og som du forstår kaller jeg de ulike gruppene ved fargenavn.


Illustrasjon hentet fra Fargene forteller.
(Se bort fra at grønne barn er tegnet inn to ganger.)
 
Likevel er egenskaper, evner, reaksjons-, følelses- og handlingsmønstre grunnlaget for inndelingen.
Men vi skal heller ikke glemme at de ulike mennesketypene reagerer forskjellig på fargepåvirkning!

Fiolette barn
 
De fiolette barna kan nok ha en del fellestrekk med de indigo barna, men på andre områder er de veldig ulike. Der de indigo barna er innadvendte og tilbaketrukket, er de fiolette barna som regel utadvendte, karismatiske, iderike og elsker å være i rampelyset. De er meget viljesterke med store lederegenskaper, og både andre barn og voksne føler seg tiltrukket av disse barna.
De er mentalt kreative og er ofte kunstneriske på en eller annen måte, eller de klekker ut de forunderligste ideer.
Steiner-skolen kan også være et godt alternativ for disse barna.

Hvis de må beskjeftige seg med ting eller temaer som ikke interesserer dem, kan de raskt kjede seg enten det er på skolen eller hjemme. De kan være en håndfull både for foreldre og lærere. Men hvis de derimot finner noe av interesse, kan de bli helt oppslukt. De er fulle av energi, sterke og uavhengige og fulle av merkelige visjoner.

De er er interesserte i nesten alt, og som de indigo, er mange av dem også interesserte i filosofiske og åndelige temaer. Engler og andre overnaturlige temaer kan både for de fiolette og indigo barna virke svært så jordnære. Ja noen av de fiolette barna kan bli svært interessert i religion, og etterhvert sikte mot en prestegjerning, men det er et fåtall.

Ettersom de fiolette barna, på samme måte som den fiolette fargen er sammensatt av blått og rødt, kan deres personlighet enten strekke seg mot de blå, mentale egenskapene eller de fysiske røde.

Fiolette barn kan på mange måter virke eldre og klokere enn de egentlig er. På samme måte som de indigo barna, har de en indre visdom som gjør dem annerledes, og det må respekteres.

Men de har også en annen side som kan forskrekke foreldre og andre foresatt. Fra de er ganske små er de ofte seksuelt orientert og er opptatt av egne og andres kjønnsorganer. Som forelder må du ikke la barnet tro det er noe galt i dette, men forklare på en rolig måte hvordan de må oppføre seg. Selv små barn bør ha en truse eller badebukse på når de løper rundt på stranden.

På den negative siden ved  fiolette barn kan vi oppleve at de gaper over for mye, og at de bør begrense seg. men det er ikke enkelt når ideene hele tiden popper opp, og det aldri er ro i hodet.
De kan også overkjøre andre, både barn og voksne, med sin sterke personlighet og mange ideer.

Under indigo barn nevnte jeg at gule og blå foreldre kan ha vanskeligheter med å forstå og akseptere et indigo barn, og det samme er tilfelle med et fiolett barn, som har så mange forunderlige tanker og ideer, og som ikke bare tufter alt på vanlig kunnskap. Og er foreldrene grønne, kan de rolige, grønne menneskene bli helt utslitt av dette aktive, viljesterke og selvstendige barnet. Etterhvert vil kanskje det fiolette barnet nesten bli som foreldre for sine foreldre. På den annen side kan de rolige grønne voksne kunne ha en beroligende og dempende virkning på dem. Men enkelt er det ikke!

Når det gjelder farger på barnerom og klær, blir det ikke lett for foreldre å påvirke.
Dette er som sagt viljesterke barn, og de er intuitive. Derfor vil nok mange intuitivt føle hvilke farge de trenger. Det vil si, det var nok enklere tidligere, før mote og trend, i tillegg til reklame, fikk så stor påvirkningskraft at også de kan få problemer med å lytte til sin intuisjon.
Men du må så absolutt la de fiolette barna få være med å bestemme farger.
Men fargen på store flater bør være lys og ganske nøytral.

De gule og de blå mentale fargene vil være farger som de fiolette barna trenger.
Den gule fargen gir struktur og objektivitet, slik at barnet kanskje kan få bedre oversikt i hverdagen, mer struktur både på tanker, ideer og skolearbeid. Det er viktig for dette barnet. Men gult bør brukes lengst bort fra sengen, da gult er en vanskelig farge for mange å sove i. (Jeg skriver her med sort, da gult er vanskelig å lese.)

Den blå fargen kan roe hodet, og  gi det fiolette barnet bedre søvn. Den bør benyttes der barnet skal sove. Den blå fargen kan også påvirke barnet til bedre planlegging av hverdagen.

Grønt er også en beroligende farge, og ettersom de fiolette barna, på samme måte som de indigo også vil være opptatt av miljø, vil grønt tiltale dem, da grønt i vår kultur regnes som "miljøfargen".

Jeg vil avslutte denne serien med et innlegg senere i uken, der jeg tar for meg noen eksempler på hvordan de ulike barna vil endre personlighet hvis egenskaper fra andre grupper er svært sterkt representert i barnets kartlegging. Mer om kartlegging finner du i arbeidsboken som følger med Fargene forteller. Hilsen Tove


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar