onsdag 4. september 2013

Barn - interiør og farger -  5. innlegg. 
Blå barn
 
Jeg ber deg nok en gang først å lese om "røde barn" i det første innlegget fra 30. juli.
Så tar du de andre innleggene i tur og orden.
 
Som tidligere skrevet deler jeg mennesker, også barn, inn i syv mennesketyper, og i disse innleggene markerer jeg barna med en blomst i den aktuelle fargen. 

Illustrasjon hentet fra Fargene forteller.
(Her er riktignok grønne barn ført opp to ganger,
men det kan du se bort fra.)
 
Det er vanskeligst å gjenkjenne små barn, noe jeg har nevnt tidligere, ettersom alle deres spesielle evner og egenskaper ennå ikke er kommet til syne. Det blir enklere etterhvert som de vokser til og blir eldre. Noen egenskaper vil også styrke seg, mens andre kanskje trer mer tilbake.
 
Blå barn

Blå barn er de tredje i rekken som er viljesdominerte. Det samme er røde og gule barn, men den sterke viljen til disse barna uttrykkes på ulike måter.
De er også lik de gule på en annen måte, da begge typer barn er "mentale" barn, i motsetning til røde barn, som er fysiske.
 
Dette er som regel meget intelligente og lærevillige barn, som tidlig lærer seg å snakke, og fra tidlig alder har ordet i sin makt. De kan ordlegge seg på en "voksen" måte, og kan derfor virke veslevoksne. De trives i selskap med voksne, og lytter til deres samtaler, og bryter gjerne  inn både med egne kommentarer og spørsmål. De blå barna er vitebegjærlige og nysgjerrige, og her ligner de også de gule. Både de gule og blå regnes som "de skoleflinke" barna, og de velger som regel etterhvert lange studier. 
På grunn av sin evne til å lære språk, velger de blå ofte å studere i utlandet.

Blant blå barn finner vi mange viljesterke lederemner, og det er mange eksempler på blå ledere både i Norge og ellers i verden. Og de blå barna vet ofte tidlig hva de ønsker å studere, og veien de vil gå, og legger planer fremover for at det de ønsker skal bli til virkelighet.

De er mest interessert i mentale aktiviteter. En god hobby vil være sjakk. Fysisk aktivitet er som regel ikke like interessant for disse barna.

Det kan være vanskelig for mange foreldre å takle et blått barn hvis de ikke selv er viljesterke. Grønne, oransje og indigo foreldre vil kunne ha problemer med å hanskes med dette viljessterke og litt "kalde" barnet. For når det gjelder empati, er blå mennesker de som har minst av denne egenskapen, og det kan fremkomme også hos de blå barna.

Og som tidligere skrevet har vi alle både en positiv og en negativ side i vår personlighet! 

På den negative siden for de blå kan vi finne manglende empati og liten forståelse for følelsesdominerte klassekamerater og andre, både blant familie og i omgangskretsen forøvrig, og de kan sette til side følelser for å nå sine mål. Da kan de også tråkke på andre. Og kommer de i konflikt med røde barn eller voksne, vil vi lett kunne oppdage forskjellen i reaksjonsmønstre. Der de røde kan bli rasende, bruke høy stemme og utskjelling, og noen ganger gå til fysisk angrep, vil den blå personen bli iskald, bruke ordet som våpen, et våpen som kan skade like mye som fysisk vold. Men dette vil du som regel ikke se før det blå barnet blir eldre.

Når det gjelder fargene på barnerommet, og selvsagt også farger i andre sammenhenger, som på klær, vil jeg spesielt fremheve oransje som viktig. Og kanskje også fiolett.

Oransje er en svært viktig farge for et bått barn, og selvsagt også for voksne i denne gruppen.
Oransje er en følelsesdominert, fysisk og praktisk kreativ farge. Den kan derfor styrke det blå barnets empati, og også påvirke det blå barnet til fysisk aktivitet. De blå er som sagt ikke så interesserte i fysisk aktivitet. Men de er så kloke at de etterhvert forstår at dette er viktig, men de er ikke spesielt interesserte, kanskje med unntak av golf, som passer for de blå.
Den oransje fargen fremmer også humor og praktisk kreativitet, noe de blå også kan trenge å styrke.

Fiolett kan styrke et bått barns mer kreative sider, og få det til å tenke mer kreativt og visjonært. De blå kan bli litt vel konservative, uten evne til å tenke nytt, selv om de er intelligente.
Men ikke glem å lese min advarsel om fiolett i tidligere innlegg! Små barn skal nemlig ikke ha mye fiolett.

I mitt forrige innlegg om barn den 19. august, ba jeg de av dere som hadde lagt inn kommentar om å ha tålmodighet med meg, da jeg ikke fikk lagt inn kommentaren fra en fremmed maskin. Hvorfor vet jeg ikke.
Nå er imidlertid kommentarene publisert, og jeg har svart på dem. Og fra nå vil svar komme umiddelbart.
 
Da er det to typer barn igjen å omtale - de indigo og de fiolette barna.
Det første av disse innleggene vil antagelig bli lagt ut på søndag.
 
Håper at du fremdeles henger med, og ikke glemmer at barna må få være med å velge farger!
Hilsen Tove
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar