tirsdag 5. april 2011

Facts om farger i markedsføring

Jeg fortsetter der jeg slapp sist, og gir dere resultater fra undersøkelser i
markedet, når det gjelder betydningen av riktige fargevalg i markedsføring.

International Communications Research gikk i 2006 ut med en del interessante fakta basert på undersøkelser i markedet når det gjaldt effekten av fargebruk, for eksempel i markedsføring.
For mange var det en overraskelse at farger hadde stor betydning når det gjaldt å fange forbrukernes oppmerksomhet. Jeg ble imidlertid ikke overrasket. Jeg er mer forbauset over at det fremdeles, ikke legges mer vekt på riktig fargevalg både når det gjelder markedsføring, logoer, emballasje og design for øvrig. Mitt inntrykk er at fargenes betydning ofte blir oversett, og dersom de benyttes, velges de svært ofte ut fra mote og trend eller ut fra designerens eller markedsfolkenes egen subjektive smak.
   Hva viste så undersøkelsene? For eksempel at forbrukernes oppmerksomhet og hukommelse stiger med opp til 80 %, og at det er 40 % større sjanse for at forbrukerne reagerer på reklamebudskapet hvis det inneholder farger. Videre mente hele 90 % at fargebruk kan hjelpe med å tiltrekke kunder. 83 % svarte at farger fikk dem til å fremstå mer profesjonelle enn de egentlig er. 81 % av de spurte, svarte at farger gir en konkurransemessig fordel. 78 % mente at dokumenter som inneholder fargeelementer er enklere å forstå enn sort/hvitt. Og til slutt sier 76 % at fargebruk får virksomheten til å fremstå større enn den i virkeligheten er. Er du overrasket?

I 2008 lanserte Pro Carton, sammen med Smurfit Kappa, en undersøkelse som viste en direkte sammenheng mellom en emballasjes tiltrekningskraft, hjernens aktivitet og markedssuksess. 

Det er første gang man har kunnet legge frem vitenskapelige bevis for at en slik sammenheng ekstisterer.
Dette sto skrevet i PackNews nr. 3/2008, som er tidsskriftet for hele emballeringskjeden.

Undersøkelsen slår fast at attraktiv emballasje stimulerer de delene av hjernen
som registrerer lykkefølelse og motivasjon.
Den tyske undersøkelsen er basert på
nevrologiske målinger av emballasjens
påvirkning ved hjelp av Magnetic Resonance Imaging.
Undersøkelsen viste også at frastøtende emballasje vekker følelser som sinne, skuffelse og tap.

Visuell oppmerksomhet er basis for alle kjøpsbeslutninger, og emballasjenes tiltrekningskraft vil derfor påvirke omsetningen av forbruksvarer.
Tove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar